ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 6/1.2/2019 na dostawę odczynników cheminczych.

Zapytanie ofertowe 0.34 MB pdf
Formularz ofertowy 0.17 MB doc
Umowa 0.55 MB pdf
Oświadczenie Dostawcy 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 6/1.2/2019 0.13 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 5/1.2/2019 na wykonanie usługi badania cytotoksyczności, działania uczulającego oraz drażniącego.

Oświadczenie wykonawcy 0.34 MB pdf
UMOWA 0.49 MB pdf
Formularz ofertowy 0.52 MB pdf
Zapytanie ofertowe 0.36 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 5/1.2/2019 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 4/1.2/2019 na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu do prac badawczych.

Formularz ofertowy 0.22 MB doc
Oświadczenie wykonawcy 0.34 MB pdf
UMOWA 0.55 MB pdf
Zapytanie ofertowe 0.35 MB pdf
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 0.22 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 4/1.2/2019 0.12 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 3/1.2/2019 na wynajem aparatury badawczej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

Specyfikacja Techniczna 0.34 MB rar
Formularz Ofertowy 0.64 MB pdf
Zapytanie Ofertowe 0.52 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 3/1.2/2019 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2/2019/UZ

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 2/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. chemii”.

zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy.pdf 0.34 MB pdf
zal-nr-1-formularz-ofertowy.pdf 0.57 MB pdf
zapytanie-ofertowe-2-1-2-2019-uz.pdf 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 2/1.2/2019/UZ 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2019/UZ

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 1/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. gospodarki wodno-ściekowej”.

zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy.pdf 0.34 MB pdf
zal-nr-1-formularz-ofertowy.pdf 0.57 MB pdf
zapytanie-ofertowe-1-1-2-2019-uz.pdf 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 1/1.2/2019/UZ 0.11 MB pdf