Zapytanie nr 12/1.2/2019/uz

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 12/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. zawansowanych procesów utleniania”.

Formularz Ofertowy 0.59 MB pdf
Oświadczenie Wykonawcy 0.34 MB pdf
Zapytanie Ofertowe 0.33 MB pdf

Zapytanie nr 11/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 11/1.2/2019 na dostawę środków piorących wraz z technologią prania.

Oświadczenie Dostawcy 0.34 MB pdf
Formularz Ofertowy 0.48 MB pdf
Zapytanie Ofertowe 0.36 MB pdf

Zapytanie nr 10/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 10/1.2/2019 na dostawę mat na cele badawcze.

ZAPYTANIE OFERTOWE 0.36 MB pdf
FORMULARZ OFERTOWY 0.56 MB pdf
OŚWIADCZENIE DOSTAWCY 0.34 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 9/1.2/2019 na wynajem systemu modelowej oczyszczalni ścieków na cele badawcze.

Formularz oferty 0.13 MB doc
Zapytanie Ofertowe 0.29 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 8/1.2/2019 na wynajem automatycznego systemu dozowania roztworu apreterskiego.

Specyfikacja Techniczna 0.11 MB rar
Formularz Ofertowy 0.65 MB pdf
Umowa o poufności 0.37 MB pdf
Zapytanie Ofertowe 0.30 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 7/1.2/2019 na wynajem specjalistycznego zespołu urządzeń apreterskich.

Zapytanie Ofertowe 0.30 MB pdf
Umowa o Poufności 0.37 MB pdf
Formularz ofertowy 0.65 MB pdf
Specyfikacja Techniczna 0.31 MB rar

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 6/1.2/2019 na dostawę odczynników cheminczych.

Zapytanie ofertowe 0.34 MB pdf
Formularz ofertowy 0.17 MB doc
Umowa 0.55 MB pdf
Oświadczenie Dostawcy 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 6/1.2/2019 0.13 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 5/1.2/2019 na wykonanie usługi badania cytotoksyczności, działania uczulającego oraz drażniącego.

Oświadczenie wykonawcy 0.34 MB pdf
UMOWA 0.49 MB pdf
Formularz ofertowy 0.52 MB pdf
Zapytanie ofertowe 0.36 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 5/1.2/2019 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.2/2019

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 4/1.2/2019 na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu do prac badawczych.

Formularz ofertowy 0.22 MB doc
Oświadczenie wykonawcy 0.34 MB pdf
UMOWA 0.55 MB pdf
Zapytanie ofertowe 0.35 MB pdf
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 0.22 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 4/1.2/2019 0.12 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2/2019

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania nr 3/1.2/2019 na wynajem aparatury badawczej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

Specyfikacja Techniczna 0.34 MB rar
Formularz Ofertowy 0.64 MB pdf
Zapytanie Ofertowe 0.52 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 3/1.2/2019 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2/2019/UZ

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 2/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. chemii”.

zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy.pdf 0.34 MB pdf
zal-nr-1-formularz-ofertowy.pdf 0.57 MB pdf
zapytanie-ofertowe-2-1-2-2019-uz.pdf 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 2/1.2/2019/UZ 0.11 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2019/UZ

W związku z realizacją projektu Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w postaci maty przejściowej (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy na złożenie oferty w ramach postępowania nr 1/1.2/2019/uz na pełnienie funkcji: „Eksperta ds. gospodarki wodno-ściekowej”.

zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy.pdf 0.34 MB pdf
zal-nr-1-formularz-ofertowy.pdf 0.57 MB pdf
zapytanie-ofertowe-1-1-2-2019-uz.pdf 0.34 MB pdf
Rozstrzygnięcie przetargu NR 1/1.2/2019/UZ 0.11 MB pdf