USŁUGA NADAWANIA TKANINOM WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. jako pierwszy podmiot w Polsce, wdrożył do swojej działalności innowacyjną technologię przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin, będącą wynikiem kilkuletnich prac własnej jednostki badawczo-rozwojowej. Innowacyjność rozwiązania zweryfikowana została przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, natomiast nowość technologi i została potwierdzona patentem na wynalazek nr. 224478, której poziom wynalazczości badany był w skali światowej.

 

Źródła powstania technologii:
Na podstawie ogólnodostępnych raportów, jak i dzięki długoletniej współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, zauważono, iż poważnym problemem branży medycznej są infekcje szpitalne, które nie wykazywały objawów inkubacji w chwili przyjęcia pacjenta na oddział. Do tego rodzaju infekcji zalicza się infekcje bakteryjne i grzybiczne, które nasilają się z powodu obniżonej odporności chorych. Rosnący wskaźnik infekcji szpitalnych jest następstwem zróżnicowanych czynników, między innymi: pojawiania się odpornych mikroorganizmów, zwiększonej liczby chorych z obniżoną odpornością, bardziej skomplikowanych zabiegów medycznych czy wykonywania inwazyjnych procedur.

 

Według dostępnych danych, od 3% do 10% chorych hospitalizowanych zostaje zakażona w szpitalu, a wskaźnik umieralności z powodu infekcji szpitalnych wynosi 1%. Tego typu infekcje skutkują wydłużeniem pobytu w szpitalu nawet o 10 dni, co generuje znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez jednostki służby zdrowia. Tymczasem, standardowe certyfikowane technologie prania stosowane w zakładach pralniczych
w Polsce, nie zabezpieczają pacjenta i personelu medycznego przed wtórnymi zakażeniami. Technologie tego typu mają za zadanie jedynie usunięcie zabrudzeń oraz dezynfekcję tekstyliów w procesie prania, a nie zabezpieczenie tkanin przed wtórnym skażeniem mikroorganizmami na etapie użytkowania. Natomiast, liczne publikacje wskazują, iż bielizna i powierzchnie w zakładach opieki zdrowotnej mogą ulegać znacznemu zanieczyszczeniu drobnoustrojami, a liczba drobnoustrojów może osiągnąć nawet poziom 108 jednostek/100 cm2Powyższy problem stanowił podstawę opracowania przez EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. technologii przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin, która nie tylko posiada cechy standardowych certyfikowanych technologii pralniczych, lecz dodatkowo ma na celu zabezpieczenie wyrobu tekstylnego podczas jego użytkowania przed nadmiernym zanieczyszczeniem drobnoustrojami.

 

Na czym polega innowacyjność stosowanej technologii ?

  • Technologia umożliwia odnawianie właściwości przeciwdrobnoustrojowych na etapie konserwacji tekstyliów, stąd właściwości te mogą być nadawane na asortymencie tekstylnym, który wcześniej takich właściwości nie posiadał bądź uległy one utracie;
  • Technologia jest bezpieczna w stosowaniu, uszlachetniane tkaniny nie wykazują działania drażniącego i uczulającego, dodatkowo stosowanie tych tkanin nie powoduje zakłócenia naturalnej mikroflory skórnej;
  • Technologia umożliwia dostosowanie poziomu aktywności przeciwdrobnoustrojowej w zależności od potrzeb odbiorcy;
  • Uszlachetniane tkaniny posiadają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową (99,9%), potwierdzoną badaniami wg. normy PN-EN ISO 20743: 2009 dla dwóch wzorcowych
    szczepów bakterii: Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz wzorcowego szczepu grzyba: Candida albicans;
  • Badania przeprowadzone w niezależnej jednostce naukowej wykazały aktywność w stosunku
    do wielu przebadanych szczepów bakterii, w tym również wielolekoopornych np. Klebsiella pneumoniae NDM-1 (New Delhi), Staphylococcus aureus MRSA, które niewrażliwe są na prawie wszystkie dostępne antybiotyki;