USŁUGA NADAWANIA TKANINOM WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. jako pierwszy podmiot w Polsce, wdrożył do swojej działalności innowacyjną technologię przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin, będącą wynikiem kilkuletnich prac własnej jednostki badawczo-rozwojowej. Innowacyjność rozwiązania zweryfikowana została przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, natomiast nowość technologii została potwierdzona patentem na wynalazek nr. 224478, której poziom wynalazczości badany był w skali światowej. 

 

Źródła powstania technologii:
Na podstawie ogólnodostępnych raportów, jak i dzięki długoletniej współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, zauważono, iż poważnym problemem branży medycznej są infekcje szpitalne, które nie wykazywały objawów inkubacji w chwili przyjęcia pacjenta na oddział. Do tego rodzaju infekcji zalicza się infekcje bakteryjne i grzybiczne, które nasilają się z powodu obniżonej odporności chorych. Rosnący wskaźnik infekcji szpitalnych jest następstwem zróżnicowanych czynników, między innymi: pojawiania się odpornych mikroorganizmów, zwiększonej liczby chorych z obniżoną odpornością, bardziej skomplikowanych zabiegów medycznych czy wykonywania inwazyjnych procedur. Według dostępnych danych, od 3% do 10% chorych hospitalizowanych zostaje zakażona w szpitalu, a wskaźnik umieralności z powodu infekcji szpitalnych wynosi 1%. Tego typu infekcje skutkują wydłużeniem pobytu w szpitalu nawet o 10 dni, co generuje znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez jednostki służby zdrowia. Tymczasem, standardowe certyfikowane technologie prania stosowane w zakładach pralniczych w Polsce, nie zabezpieczają pacjenta i personelu medycznego przed wtórnymi zakażeniami. Technologie tego typu mają za zadanie jedynie usunięcie zabrudzeń oraz dezynfekcję tekstyliów w procesie prania, a nie zabezpieczenie tkanin przed wtórnym skażeniem mikroorganizmami na etapie użytkowania. Natomiast, liczne publikacje wskazują, iż bielizna i powierzchnie w zakładach opieki zdrowotnej mogą ulegać znacznemu zanieczyszczeniu drobnoustrojami, a liczba drobnoustrojów może osiągnąć nawet poziom 108 jednostek/100 cm2

wzmocnione-dzialanie-antybakteryjne.jpg

Powyższy problem stanowił podstawę opracowania przez EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. technologii przeciwdrobnoustrojowego uszlachetniania tkanin, która nie tylko posiada cechy standardowych certyfikowanych technologii pralniczych, lecz dodatkowo ma na celu zabezpieczenie wyrobu tekstylnego podczas jego użytkowania przed nadmiernym zanieczyszczeniem drobnoustrojami.

 

Na czym polega innowacyjność stosowanej technologii ?

 • Technologia umożliwia odnawianie właściwości przeciwdrobnoustrojowych na etapie konserwacji tekstyliów, stąd właściwości te mogą być nadawane na asortymencie tekstylnym, który wcześniej takich właściwości nie posiadał bądź uległy one utracie;
 • Technologia jest bezpieczna w stosowaniu, uszlachetniane tkaniny nie wykazują działania drażniącego i uczulającego, dodatkowo stosowanie tych tkanin nie powoduje zakłócenia naturalnej mikroflory skórnej;
 • Technologia umożliwia dostosowanie poziomu aktywności przeciwdrobnoustrojowej w zależności od potrzeb odbiorcy;
 • Uszlachetniane tkaniny posiadają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową, potwierdzoną badaniami wg. normy PN-EN ISO 20743: 2009 dla dwóch wzorcowychszczepów bakterii: Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz wzorcowego szczepu grzyba: Candida albicans;

Czy technologia jest skuteczna w warunkach rzeczywistych ?

Tak, technologia jest skuteczna podczas jej stosowania w środowisku docelowym. Przeprowadzone badania na oddziałach chirurgicznych w pięciu podmiotach w Polsce, wykazały pozytywne tendencje związane ze stosowaniem bielizny przeciwdrobnoustrojowej dla pacjentów i personelu, takie jak:

 • Spadek częstości zakażeń miejsca operowanego,
 • Spadek zakażeń łożyska naczyniowego, bez zakażeń odcewnikowych,
 • Spadek całkowitej częstości zakażeń, w porównaniu z okresem, w którym nie stosowano bielizny uszlachetnionej. W przypadku częstości występowania zakażeń, w niektórych jednostkach objętych badaniami, dokonano następujących obserwacji:
 • Wystąpił istotny statystycznie spadek częstości występowania gronkowca MRSA oraz spadek częstości występowania pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających beta-laktamazy typu AmpC,
 • Zaobserwowano spadek częstości występowania Clostridium difficile,
 • Wystąpił spadek ogólnej częstości występowania patogenów alarmowych.

 Najczęściej zadawane pytania o technologii: 

1. Jaki jest koszt stosowania technologii ?

 • Koszt świadczenia usług w technologii przeciwdrobnoustrojowej, jest uzależniony od potrzeb ochrony mikrobiologicznej środowiska docelowego.

 2. Czy usługa uszlachetniania tkanin jest bezpieczna w stosowaniu przez użytkownika ?

 • Tak, nie stwierdzono dotychczas żadnych efektów ubocznych stosowania przeciwdrobnoustrojowych tkanin. Firma posiada odpowiednie badania w zakresie działania uczulającego/ drażniącego. Badania te, nie wykazały niekorzystnych oddziaływań nawet na osoby z dodatnim odczynem alergicznym.

3. Czy technologia umożliwia odnawianie właściwości przeciwdrobnoustrojowych ?

 • Tak, właściwości przeciwdrobnoustrojowe mogą zostać odnowione w dowolnym cyklu konserwacji, dzięki czemu użytkownik ma gwarancję zachowania owych właściwości do końca okresu eksploatacji tkaniny.

4. Czy technologia może mieć zastosowanie w branży hotelarskiej lub spożywczej ?

 • Tak, stosowana technologia jest dość uniwersalna i możliwa do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, przy czym każda branża podlega indywidualnej analizie w celu doboru efektywnej ochrony mikrobiologicznej.

5. Czy technologia wykazuje skuteczność tylko dla dwóch rodzajów szczepów bakterii tj. Escherichia coli i Staphylococcus aureus ?

 • Nie, przedmiotowe szczepy bakterii, są jedynie przedstawicielami występujących powszechnie bakterii rodzaju gram-ujemnych i gram-dodatnich, dlatego badania wykazane normą PN-EN ISO 20743: 2009 gwarantują, iż podobne wyniki zostaną osiągnięte dla innych bakterii danego rodzaju.