2. POIR.01.01.01-00-0637/17

W związku z realizacją przez firmę Eko-Styl Rental Sp. o.o. Sp.k. projektu pn. Innowacyjna technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0637/17, prowadzimy rekrutację związaną z realizacją prac badawczych na stanowisku: Specjalista ds. mikrobiologii medycznej - zgodnie z zakresem obowiązków oraz wymaganiami opisanymi w załączonym formularzu. Termin składania ofert upływa z dniem: 18.12.2017 r. o godzinie 10:00.

Formularz oferty 0.52 MB pdf

1. POIR.01.01.01-00-0637/17

W związku z realizacją przez firmę Eko-Styl Rental Sp. o.o. Sp.k. projektu pn. Innowacyjna technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0637/17, prowadzimy rekrutację związaną z realizacją prac badawczych na stanowisku: Kierownik B+R - zgodnie z zakresem obowiązków oraz wymaganiami opisanymi w załączonym formularzu. Termin składania ofert upływa z dniem: 14.12.2017 r. o godzinie 10:00.

Formularz oferty 0.67 MB pdf

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2/1.4.1/2017

   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2/1.4.1/2017 0.40 MB pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1/2017 (POWTÓRZONY)

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1/2017

dotyczy zadania pn. „Budowa hali pralniczej”

 

w ramach projektu pn. „Wdrożenie na rynek przez Eko-Styl Rental Sp. z o.o. Sp. k innowacyjnej technologii

impregnacji tkanin o właściwościach biobójczych”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Wzór umowy 0.52 MB pdf
Załączniki do zapytania ofertowego 0.28 MB docx
Zapytanie Ofertowe 2/1.4.1/2017 0.83 MB pdf
Odpowiedzi na pytania nr. 1 dot 2/1.4.1/2017 (Powtórzony) 0.94 MB rar
Odpowiedzi na pytania nr. 2 1.83 MB rar

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1/2017 (UNIEWAŻNIONY)

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4.1/2017

dotyczy zadania pn. „Budowa hali pralniczej”

 

w ramach projektu pn. „Wdrożenie na rynek przez Eko-Styl Rental Sp. z o.o. Sp. k innowacyjnej technologii

impregnacji tkanin o właściwościach biobójczych”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

 

UWAGA ! 

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zapytania nr 2/1.4.1/2017 w celu umożliwienia dokonania prawidłowej wyceny przez Wykonawców, termin składania ofert został przedłużony do dnia 13 października 2017 r. do godziny 12.00. W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, ewentualne pytania można kierować do 29 września 2017 r.

Wzór umowy 1.09 MB pdf
Załączniki do zapytania ofertowego 0.29 MB docx
LINK DO POBRANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ 0.01 MB docx
Zapytanie Ofertowe 2/1.4.1/2017 0.13 MB docx
Odpowiedzi na pytania nr. 1 0.94 MB rar
Odpowiedzi na pytania nr. 2 0.82 MB pdf
Odpowiedzi na pytania nr. 2.1 0.47 MB pdf
Odpowiedzi na pytania nr. 3 0.44 MB pdf
Odpowiedzi na pytania nr. 4 + zaktualizowany przedmiar 2.08 MB rar
Odpowiedzi na pytania nr. 5 + zaktualizowany przedmiar 0.71 MB rar
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2/1.4.1/2017 0.27 MB pdf

Informacja o wyniki postępowania 1/1.4.1/2017

      

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1/1.4.1/2017 0.40 MB pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.4.1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2017

dotyczy zadania pn.

 

„Dostawa urządzeń – systemu sortowniczo-magazynowego”

 

w ramach projektu pn.

„Wdrożenie na rynek przez Eko-Styl Rental Sp. z o.o. Sp. k innowacyjnej technologii

impregnacji tkanin o właściwościach biobójczych”

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Zapytanie Ofertowe 1/1.4.1/2017 0.67 MB pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy potencjalnego Dostawcy 0.19 MB docx
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dostawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym 0.19 MB docx
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna 0.58 MB pdf
Załącznik nr 3.1 - Rozmieszenie systemu na parterze i piętrze 0.57 MB pdf
Załącznik nr 3.2 - Rzut hali produkcyjnej 2.41 MB pdf
Załącznik nr 4 - Wzór umowy 0.21 MB docx
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw 0.18 MB docx